O nas

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS
0000121592
1,5%
podatku dla oświaty

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, organizacja pożytku publicznego działa od 1989 roku.  Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje cele w sferze:
-edukacji
-oświaty i wychowania
-turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
-upowszechnienia kultury fizycznej i sportu szkolnego
-pomocy społecznej udzielanej uzdolnionym uczniom

Terenem działania jest północny obszar Polski obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Stowarzyszenie posiada jednostki terenowe w postaci komitetów pomocy szkole działających przy placówkach oświatowych.